cv

dr. Aurelia Dogaru medic specialist in neurologie pediatrica

dr. Aurelia Dogaru

Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume Dogaru Aurelia
Adresa Nr. 36 sc.A ap.2, str. Stadionului, 600167, Bacau, Romania
Telefoane +40 755 251 251
Fax +40 234 543 449
E-mail contact@neurologiepediatica.ro
Nationalitate Romana
Data naşterii 13.06.1968
Sex Feminin
Experienţa profesională
Perioada Septembrie 2004 – in prezent
Funcţia sau postul ocupat Sef compartiment neuro-psihiatrie, medic primar   neurologie pediatrica
Principalele activităţi şi responsabilităţi Consulturi de specialitate, interconsulturi intre celelalte sectii ale spitalului (chirurgie, boli infectioase, neonatologie).
Numele şi adresa angajatorului Spitalul de Pediatrie Bacau, str. Marasesti nr.20,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate
Educaţie şi formare
Perioada Septembrie 2006
Calificarea / diploma obţinută Atestat de studii complementare / ELECTROENCEFALOGRAFIE
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Electroencefalografie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Sanatatii / Centrul de perfectionare
Perioada  

Martie – mai 2007

Calificarea / diploma obţinută Schimb de experienta
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite md. Alasdair Parker, md. Chris Verity, CDC department
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Cambridge University – Addenbrook’s Hospital – Child Development Centre
Perioada  

1997 – 2004 medic rezident neurologie pediatrica

Calificarea / diploma obţinută Medic Primar neurologie pediatrica
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Pediatrie, psihiatrie pediatrica, neurochirurgie, neonatologie, explorari functionale un neurologie, neurologie pediatrica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Spitalul „Alexandru Obregia” Bucuresti, Spitalul „Victor Gomoiu” Bucuresti, Spitalul „Bagdasar-Arsenie” Bucuresti, Spitalul de Pediatrie Bacau / Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Perioada 1996  – 1997 medic stagiar
Calificarea / diploma obţinută medic
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Pediatrie, ginecologie, urgente medicale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Spitalul judetean de Urgenta Bacau / Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Perioada 1989  – 1995 student Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Calificarea / diploma obţinută Medic
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Medicala, medicina interna, chirurgie, cardiologie, ortopedie, oftalmologie, neurologie, psihiatrie, anatomie, biochimie, biofizica, fiziopatologie,
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Limba maternă Romana
Limbi străine Engleza, franceza
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs orale Exprimare scrisă
Limba Engleza 9 9 8 8
Limba Franceza 9 8 8 7
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Utilizarea programelor dedicate,  SIUI clinic,  Patient manager,  CT,  RMN,  mail,  office
Permis de conducere Permis de conducere categoria B din 1995
Anexe Documentele ataşate reprezentatnd copii dupa diplome si atestate sau participari la congrese, cursuri sau simpozioane, impartite pe ani, dupa cum urmeaza:-          Limba engleza200920082007200620052004200320022001,   1999